Na czym polega?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (cognitive behavioral therapy – CBT) jest oparta na założeniu, że ludzkie zachowania i emocje zależą od sposobu obserwacji otaczającego świata, osobistych doświadczeń i  wypracowanego w trakcie życia schematu reagowania na sytuacje, które nam się przydarzają. To, w jaki sposób interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość, jakie osobiste znaczenie nadamy zdarzeniom w naszym życiu, ma wpływ na nasze samopoczucie i nie zawsze jest korzystne dla naszego funkcjonowania na poziomie psychologicznym i społecznym. Człowiek posiadający błędne przekonania, błędnie interpretuje napływające informacje, a w rezultacie zachowuje się w sposób, który może powodować cierpienie i wpływać negatywnie na codzienne funkcjonowanie. Celem terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) jest najpierw rozpoznać te błędne przekonania, sposób, w jaki one powstały, to co je obecnie utrwala, a następnie zmienić powodujący cierpienie sposób myślenia.

Jak przebiega?

 Terapia behawioralno-poznawcza zakłada, że tak, jak nauczyliśmy się myśleć w określony sposób, tak również możemy nauczyć się myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób zdecydowanie bardziej konstruktywny. Dlatego też w trakcie terapii psychoterapeuta stara się wpłynąć na wyuczone przez pacjenta schematy reagowania i uzyskać rezultaty w postaci zmiany jego funkcjonowania i zachowania, czyli w sferze behawioralnej. Praca terapeutyczna polega na serii spotkań z psychoterapeutą, podczas których terapeuta i pacjent próbują zidentyfikować negatywny schemat myślowy leżący u podstaw problematycznych zachowań i emocji. Nie angażują się jednak we wnikliwą i długotrwałą analizę źródeł problemu, jak dzieje się to podczas terapii psychodynamicznej. W przypadku CBT pacjent i terapeuta koncentrują się na rozwiązaniu konkretnego problemu w możliwie jak najkrótszym czasie — można powiedzieć, że jest to terapia, której myślą przewodnią jest to, co się dzieje „tu i teraz”. W trakcie terapii możesz otrzymywać także krótkie prace osobiste do wykonania między sesjami, które pozwolą ci utrwalić nowe zachowania i umiejętności.

 Psychoterapię poznawczo-behawioralną można scharakteryzować jako ukierunkowaną na cel, ustrukturyzowaną, opartą o współdziałanie i krótkoterminową. Terapia poznawczo-behawioralna oferuje praktyczne strategie radzenia sobie z trudnościami psychicznymi, ucząc pacjentów, jak skutecznie zarządzać swoimi myślami, emocjami i zachowaniami.

Dla kogo polecana jest terapia poznawczo-behawioralna?

  • lęki, fobie, nerwice (ataki paniki, fobie, nerwica natręctwa-OCD, lęk uogólniony, fobia społeczna, hipochondria),
  • depresja i inne zaburzenia nastroju (m.in. dystymia, choroba dwubiegunowa),
  • zaburzenia odżywiania,
  • uzależnienia,
  • problemy ze snem,
  • stres pourazowy (PTSD),
  • zaburzenia osobowości np. borderline (​​BPD).

Medonow

W naszym Centrum Medycznym Kraków Nowa Huta oferujemy skuteczną opiekę zdrowia psychicznego. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów i holistycznym metodom wspieramy klientów w poprawie dobrostanu psychicznego.

Adres

Osiedle Wysokie 21,
31-819 Kraków

Email

rejestracja@medonow.pl
biuro@medonow.pl

Telefony

+48 691 449 988
+48 691 449 677

Umów wizytę
homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram