Diagnoza

Diagnozy wykonywane w Poradni:

Diagnoza ADHD

Diagnoza MMPI-2

Diagnoza neuropsychologiczna

(ocena funkcjonowania poznawczego) 

Diagnoza psychologiczna to: proces, w którym diagnosta (psycholog) korzystając z adekwatnych i rzetelnych narzędzi diagnostycznych (m.in. wywiadu psychologicznego, obserwacji, kwestionariuszy i testów psychologicznych) dokonuje analizy różnych obszarów funkcjonowania i rozpoznaje występujące zaburzenia i trudności. Diagnoza może dotyczyć ogólnego stanu psychicznego (np. diagnoza osobowości, czy diagnoza inteligencji) lub wybranego obszaru (np. analiza funkcjonowania poznawczego w zakresie zapamiętywania, czy koncentracji).

Cele diagnozy to:

  • Przygotowanie opisu stanu i funkcjonowania pacjenta,
  • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju pacjenta,
  • Stwierdzenie rodzaju objawów, wyjaśnienie prawdopodobnych, psychologicznych przyczyn trudności, które obniżają jakość zdrowia i życia,
  • Zebranie informacji potrzebnych do adekwatnego ukierunkowania i dobrania środków leczenia,
  • Przygotowanie wskazówek i zaleceń do dalszej pracy i leczenia.

Proces diagnozowania obejmuje od 3 do 5 spotkań. Po ostatnim spotkaniu diagnosta omawia z pacjentem wyniki oraz udziela wskazówek i zaleceń dotyczących dalszego postępowania.

Diagnoza psychologiczna pomaga w pogłębieniu samoświadomości, ponadto może być źródłem cennych informacji, które wspierają proces psychoterapii lub wsparcia psychologicznego.

Na konsultację diagnostyczną może zgłosić się każdy, kto potrzebuje oceny wybranego obszaru funkcjonowania.

Medonow

W naszym Centrum Medycznym Kraków Nowa Huta oferujemy skuteczną opiekę zdrowia psychicznego. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów i holistycznym metodom wspieramy klientów w poprawie dobrostanu psychicznego.

Adres

Osiedle Wysokie 21,
31-819 Kraków

Email

rejestracja@medonow.pl
biuro@medonow.pl

Telefony

+48 691 449 988
+48 691 449 677

Umów wizytę
homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram