Światowy Dzień Walki z Depresją

19/02/2024

Depresja towarzyszysz ludzkości od zarania dziejów. Cierpieli na nią starożytni, cierpią i współcześni. Na depresję chorowali między innymi: Aleksander Wielki, Ludwik Van Beethoven, Ernest Hemingway czy też Winston Churchill. Obecnie uważa się, że na to zaburzenie w skali roku cierpi około 10% populacji dorosłych. Profesor Antoni Kępiński napisał, że smutek jest dolą człowieczą. Nie ma człowieka, który choć raz w życiu nie odczuwał smutku. To uczucie jest wszystkim znane. Ale być smutnym nie oznacza chorować na depresję. Smutek depresyjny jest najbardziej długotrwały niż zwyczajna „chandra”. Z raportu opublikowanego w 2015 roku przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że na depresję choruje blisko 40 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, a rozpowszechnienie tej choroby waha się w zależności od poszczególnych państw członkowskich od 3,8% do 6,3%. Szacuje się, że w Polsce na depresje cierpi ponad 1,5 miliona ludzi, ale tylko 1 na 3 osoby chore korzysta z profesjonalnego leczenia. Tak niski odsetek osób leczących się z powodu depresji w Polsce wynika nie tylko z ograniczonego dostępu do specjalistów, ale także z lęku przed społecznym napiętnowaniem z powodu choroby. Niestety wciąż panuje powszechne przekonanie, że korzystanie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej jest powodem do wstydu.

Czym jest depresja

Depresja jest chorobą. Zaburzenia te są umieszczone w międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, więc w tym kontekście depresja jest chorobą psychiczną. Powoduje ona cierpienie chorego i znacząco wpływa na jego zdolność do funkcjonowania i satysfakcjonującego życia.

Problem zaburzeń nastroju dotyczy głównie ludzi młodych w wieku 30-45 lat, ale takie trudności mogą dosięgnąć wszystkich, niezależnie od wieku.

Przyczyny

Na pytanie, co powoduje depresję wciąż brakuje jednoznacznej odpowiedzi. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zbadano wiele hipotez dotyczących mechanizmów jej powstania, jednak żadna z nich nie wyjaśnia w pełni istoty tego zjawiska. Obecnie przyjmuje się biopsychospołeczny model depresji, który zakłada, że powstanie tej choroby jest wynikiem złożonego oddziaływania czynników genetycznych, psychologicznych i społecznych.

Objawy depresji

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10) w zależności od charakteru i nasilenia objawów wyróżnia się trzy rodzaje depresji: 1. łagodną, umiarkowaną i ciężką. Do podstawowych objawów klinicznych pierwszego epizodu depresyjnego należą:

⚫️ obniżony nastrój (smutek, przygnębienie),

⚫️ utrata zainteresowania działaniami (zobojętnienie emocjonalne,

⚫️ niezdolność do przeżywania przyjemności),

⚫️ osłabienie energii (szybsze męczenie się i utrzymujące się uczucie zmęczenia).

U wielu osób cierpiących z powodu depresji występują liczne, ale mniej typowe objawy:

🔵 zaburzenia snu,

🔵 obniżenie libido,

🔵 myśli samobójcze,

🔵 problemy z koncentracją uwagi,

🔵 utrata wiary w siebie,

🔵 nieadekwatne poczucie winy,

🔵 spowolnienie psychoruchowe,

🔵 wzmożony lub zmniejszony apetyt, który prowadzi do zauważalnych zmian w masie ciała.

Metody leczenia i wsparcia

Istnieją skuteczne metody leczenia depresji na każdym jej etapie. Głównym celem leczenia jest obniżenie nasilenia objawów depresyjnych, przywrócenie optymalnego poziomu funkcjonowania i zapobieganie nawrotom. Obecnie najbardziej skuteczne metody leczenia polegają na równoległym stosowaniu farmakoterapii (leki przeciwdepresyjne) i psychoterapii (oddziaływań psychologicznych). Wśród oddziaływań psychologicznych należy wspomnieć o terapii poznawczo-behawioralnej i psychoterapii psychodynamicznej, które są stosowane. Niezwykle ważną rolę pełni też psychoedukacja pacjenta, jak i osób z jego najbliższego otoczenia na temat samej istoty depresji, jej przebiegu, objawów i następstw.

‼️ Jeżeli zauważycie Państwo u siebie lub u swoich bliskich wyżej wymienione objawy lub gdy poczujecie pogorszeni nastroju to zapraszamy do naszego Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków Nowa Huta. Uzyskają tu Państwo fachową pomoc świadczoną przez doświadczonych specjalistów i pełne zrozumienie.

Łukasz Strzelczyk
Tematyka: 
Zobacz wszystkie wpisy

Medonow

W naszym Centrum Medycznym Kraków Nowa Huta oferujemy skuteczną opiekę zdrowia psychicznego. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów i holistycznym metodom wspieramy klientów w poprawie dobrostanu psychicznego.

Adres

Osiedle Wysokie 21,
31-819 Kraków

Email

rejestracja@medonow.pl
biuro@medonow.pl

Telefony

+48 691 449 988
+48 691 449 677

Umów wizytę
homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram